Her finner du viktige telefonnummer og beredskapsplaner hvis uhellet er ute:

VIKTIGE TELEFONNUMMER

MEDISINSK NØDHJELP - 113

POLITI - 112

BRANN - 111

LEGEVAKT -  116 117

VAKTTELEFON Norsk Folkehjelp (sanitet på anlegget) - 

----------------

VIKTIG om Legevakt: Ring 116 117 før du oppsøker Legevakta for å få tildelt oppmøtetidspunkt (utifra hvor alvorlig henvendelsen er).   Legevakten i Trondheim finner du i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya Helsehus og vis à vis Pasienthotellet).

---------------

BEREDSKAPSPLAN: Det er viktig at alle lagledere, trenere og andre voksne ansvarlige som medfølger lagene, setter seg inn i Beredskapsplanen  og følger den på best mulig måte dersom en ulykke eller en uønsket hendelse skulle oppstå under arrangementet.