Generelt reglement 2024

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

Bestemmelsene er absolutte regler som skal overholdes, etterleves og håndheves.
1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
a) Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, først og fremst i eget lag.
b) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer.
c) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer i Norge fra det året de fyller 11 år.
d) Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig.
e) Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende mesterskap.
3. Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett.
4. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

Idrettens barnerettigheter er et politisk virkemiddel for å sikre barnet som individ og aktiv idrettsutøver. Trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd er ansvarlig fo rå følge opp disse i praksis.

FAIR PLAY

Mye mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

Dette er Fair Play-reglene som Norges Fotballforbund og dermed også Skandia Cup håndhever:

 • Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler.
 • Vis respekt for laget og lagkameratene dine.
 • Vis respekt for dine motspillere.
 • Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler.
 • Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel.
 • Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen.
 • Tap og vinn med samme sinn.

FORELDREVETT

 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig.
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller.