VIKTIG! PARKERING!

SkandiaCup har ingen parkeringsmuligheter på Ladesletta i år heller. Vi henstiller alle om gå, sykle eller ta buss. Det er ikke lov å parkere på omkringliggende firma/butikkers områder. Biler som har parkert der,  må flyttes!